• Wpisów: 267
  • Średnio co: 16 dni
  • Ostatni wpis: 5 lat temu, 19:32
  • Licznik odwiedzin: 70 581 / 4520 dni
 
europartia
 
Tworzymy Ruch, który odmieni polską rzeczywistość. Zawiązujemy porozumienie ludzi dobrej woli, którzy proponują nowy, sprawiedliwy porządek społeczny. Za główny cel stawiamy sobie uwolnienie ludzi od strachu, poniżenia i zniewolenia wynikających przyjętego po 1989 roku modelu społeczno-gospodarczego (tolerującego wyzysk). Sprawimy, że decydujący o naszym losie korporacyjno-partyjny monopol zastąpimy suwerenną władzą demokratycznego społeczeństwa. Tak, aby to większość, a nie jak dotychczas uprzywilejowana mniejszość, decydowała o tym co robimy z naszym wspólnym majątkiem, ziemią, surowcami naturalnymi, wytwarzanym wspólnym wysiłkiem dochodem narodowym. Polska nie jest krajem biednym, lecz stosunkowo zamożnym. Jednak większość społeczeństwa żyje w ubóstwie. Nie korzysta z urlopów, nie posiada oszczędności, nie ma dostępu do należytej opieki medycznej, godnego mieszkania czy dóbr kultury. Wynika to z fałszywego modelu rozwoju oraz niesprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Przy obecnym poziomie dochodu i odmiennych zasadach podziału, można już dziś zaspokoić podstawowe potrzeby wszystkich obywateli naszego państwa. Jak słusznie mówiła Izabela Jaruga-Nowacka: "Polska nie jest tak biedna aby dzieci były głodne". Ekonomicznego uzasadnienia nie ma też wyrzucanie ludzi na bruk, płacenie wynagrodzeń, nie wystarczających na podstawowe utrzymanie czy skazywanie na wegetację w absolutnej nędzy milionów bezrobotnych, niepełnosprawnych czy samotnych rodziców. Nie domagamy się silnego państwa, bo państwo polskie nie jest słabe. Wobec pozbawionej wpływu na jego decyzje niezamożnej większości jest silne, bezwzględne i okrutne. Nasze państwo znalazło się w rękach międzynarodowych korporacji i służących im gorliwie egoistycznych elit władzy i pieniądza. Jeżeli chcemy to zmienić, my obywatele, musimy odzyskać nad nim kontrolę, sprawić by demokracja działała, a większość zaczęła wygrywać wybory. W tym celu tworzymy Ruch Sprawiedliwości Społecznej, którego naczelnym celem jest doprowadzenie do powszechnego respektowania zapisanej w artykule 2 Konstytucji RP zasady sprawiedliwości społecznej. Ta zasada wymaga, aby wielkość ponoszonej daniny publicznej rosła wraz z majątkiem i dochodami podatnika, a najubożsi byli od niej całkowicie zwolnieni. Wymaga też, żeby wielkie korporacje, bogate firmy zbijające majątek dyktując nam niskie płace i wysokie ceny, zostały poddane demokratycznej kontroli ogółu obywateli. Kontrolę tę zamierzamy sprawować za pośrednictwem parlamentu i uchwalanych przezeń ustaw, a także w coraz większym stopniu za pomocą instrumentów demokracji bezpośredniej, a przede wszystkim referendów. Ruch Sprawiedliwości Społecznej podejmie współpracę i będzie wspierał związki zawodowe, stowarzyszenia i wszystkie inicjatywy obywatelskie, które na codzień walczą z wyzyskiem, niesprawiedliwością czy po prostu o przetrwanie postawione w sytuacji bez wyjścia. Dopiero koordynacja tych zmagań i nadanie im wspólnego politycznego oblicza da możliwość realnych sukcesów pielęgniarkom, lokatorom, pracownikom na nieformalnych umowach czy ubogim emerytom. Naszą walkę z niesprawieldliwością i przemocą silnych i bogatych stosowaną powszechnie przeciw słabym i ubogim podejmujemy już teraz, nie czekając na wybory czy udział we władzy. Tylko ugrupowanie walczące nieustannie o prawa socjalne i obywatelskie ludzi może pozyskać wystarczająca liczbę uczestników, aby okazać się skuteczne, aby dokonać przełomu w naszym życiu. RSS wyrasta i czerpie z doświadczeń Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Stowarzyszenie to będzie jego naturalnym sojusznikiem, podobnie jak setki innych organizacji społecznych w całym kraju. Ponieważ świadczona przez KSS, doraźna pomoc ludziom w potrzebie choć niezbędna, nie likwiduje przyczyn, dla których tak wielu jest w Polsce ludzi pokrzywdzonych, konieczne stało się utworzenie ugrupowania politycznego, które pozwoli zmienić ten niesprawiedliwy system, w którym jedni mają wszystko a inni nic. Naszą ambicją nie jest zdobycie władzy dla niej samej, lecz taka zmiana systemu jej sprawowania, żeby gospodarka, demokracja, państwo służyły ogółowi, a nie pasożytniczej elicie. Dlatego nasz Ruch będzie ugrupowaniem otwartym, wielonurtowym, w którym każdy uczestnik będzie miał pełne prawo głosu i współkształtowania decyzji. Istniejące dotychczas w Polsce partie mają charakter autorytarny i wodzowski. Trudno więc oczekiwać, że niedemokratyczne partie, które nie szanują praw swych własnych członków będą przestrzegały zasad demokracji gdy dojdą do władzy. Naszym celem jest oddanie władzy w ręce większości obywateli pokrzywdzonych przez niesprawiedliwe reguły gry, które zostały im narzucone. Nie wierzymy w utopię, ani świat idealny. Wierzymy w demokrację opartą na dwóch podstawowych wartościach: wolności i równości. Nadmierne nierówności ekonomiczne wykluczają wolność. Przymus ekonomiczny ogranicza wolność nie mniej niż rządy wojskowej dyktatury. Wystarczy podjąć w Polsce najbardziej dostępną, nisko płatną pracę, aby się o tym przekonać. Będziemy proponować nowe prawa, rozwiązania ustrojowe, podatkowe, gospodarcze itp. Większość z tych propozycji zaczerpniemy z krajów gdzie zostały powodzeniem zastosowane. Ucząc się od lepszych i mądrzejszych postaramy się doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko nie trzeba będzie z Polski wyjeżdżać "za chlebem", ale będzie warto do niej wracać. Duża część obywateli naszego kraju straciła wiarę w demokratyczne procedury, gdyż nie widzą związku między własnym losem, a toczącą się na arenie publicznej walką o władzę toczoną przez uprzywilejowanych beneficjentów systemu. Ruch Sprawiedliwości Społecznej powstaje właśnie po to, aby to zmienić. My, pokrzywdzeni przez ten niesprawiedliwy system stanowimy większość i pewnego (dnia głosując masowo na swoja partię, którą właśnie teraz wspólnie chcemy utworzyć i pilnie zarejestrować) - zdołamy ich przegłosować.
- Wystarczy, że milcząca większość dojdzie do głosu (nie tylko po to by upominać się o swoje prawa, ale po to by je nam wszystkim zagwarantować).
rss.jpg

  •  
  • Pozostało 1000 znaków